BUMP OF CHICKEN / Flare

Director / Yoshiharu Ota

Director of Photographer / Shinya Yamada

Techinical Director / Masanao Ohashi(Gonshiro)
Camera / Takuro Iwagami , Masashi Katsuta , Yuzuru Hashimoto ,  Mari Amita
Lighting Director / Koshiro Ueno
Lighting 1st Assistant / Shohei Nakagawa
Assistant Director / Masao Sugiura
Stylist / Tsuyoshi Nimura
Hair & Make-up / Yoshiko
Offline Editor / Ichiro Chaen(Typhoon Graphics)
Colorist / Naotaka Takahashi(L’espace Vision)
Online-Editor / Ryosuke Ichikawa(MARUNI STUDIO)
MA / Naoki Takeda(MARUNI STUDIO)
Title Design / Kyotaro Hayashi
Design / Shunsuke Saito
Production Manager / Akiko Kawasaki
Masamitsu Wakimoto
Producer / Koji Takayama
Production / TETRAPOT FILMS